DỰ ÁN NHÀ MÁY GSR FACTORY VINH PHUC

Chủ đầu tư : Công ty TNHH GSR Vina

Địa điểm: Vĩnh Phúc

Tiến độ: 2017

Giá trị hợp đồng: 6.900.000.000 VND

Phạm vi công việc: M&E