DỰ ÁN NHÀ MÁY HANIL TECHNOLOGY

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hanil Technology

Địa điểm: Bắc Giang

Tiến độ: 2018

Giá trị hợp đồng: 23.900.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu thi công