DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY EDGE GLASS FACTOR

Chủ đầu tư : Công ty TNHH EDGE Glass

Địa điểm: Yên Bái 

Tiến độ: 2017-2018

Giá trị hợp đồng: 9.900.000.000 VND

Phạm vi công việc: San lấp