DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY PARK ELECTRONICS

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Park electronics

Địa điểm: Hà Nam

Tiến độ: 2017

Giá trị hợp đồng: 5.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: M&E