NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP PHONG UY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 1- ĐẠI MỖ

Địa điểm: Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

Tiến độ: 09/2020 – 05/2021

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu thi công

Diện tích đất: 10.000 m2

Diện tích sàn: 5.000 m2