NHÀ MÁY SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

Địa điểm: Hà Nam

Tiến độ: 2016

Giá trị hợp đồng: 9.700.000.000 VND

Phạm vi công việc: M&E