Tuyển dụng

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

05

HÀ NỘI

Đăng ngày: 29/03/2024

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D BẰNG SKETCHUP

03

HÀ NỘI

Đăng ngày: 29/03/2024

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

03

HÀ NỘI

Đăng ngày: 29/03/2024

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ PCCC

01

HÀ NỘI

Đăng ngày: 29/03/2024

KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

03

HÀ NỘI

Đăng ngày: 29/03/2024

KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU

03

HÀ NỘI

Đăng ngày: 28/03/2024