Hình ảnh

NHÀ MÁY BAO BÌ TỰ HỦY TIẾN ĐỨC

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đức Địa điểm: KCN Bờ Trái Sông Đà, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Giá trị hợp đồng: 42.000.000.000 VND Phạm vi công việc: Tổng thầu xây dựng  Tổng diện tích sàn: 6.500m2 Tổng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công Trình […]