NHÀ MÁY BAO BÌ TỰ HỦY TIẾN ĐỨC

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đức

Địa điểm: KCN Bờ Trái Sông Đà, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Giá trị hợp đồng: 42.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu xây dựng 

Tổng diện tích sàn: 6.500m2

Tổng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công Trình Thành An

Tiến độ: 06/2022 – 01/2023