NHÀ MÁY XING YUE INTERNATIONAL VIỆT NAM

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xing Yue International Việt Nam

Địa điểm: KCN Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế và thi công 

Diện tích xây dựng: 10,000m2

Tổng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công Trình Thành An

Tiến độ: 05/2023 – 11/2023