NHÀ MÁY HANYOUNG WORLDWRAP VINA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hanyoung Worldwrap Vina

Địa điểm: Lô H – KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Tiến độ: 05/2021 – 10/2021

Giá trị hợp đồng: 30.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế, thi công

Diện tích đất: 10.000 m2

Diện tích sàn: 5.000 m2