DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY PIM VINA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH PIM VINA 

Địa điểm: KCN Mỹ Trung, Nam Định 

Tiến độ: 03/2022-06/2022

Giá trị hợp đồng: 24.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu xây dựng