DỰ ÁN NHÀ MÁY LIAN TECHNOLOGY

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Lian Technology

Địa điểm: Bắc Giang

Tiến độ: 2019

Giá trị hợp đồng: 27.900.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu thi công