DỰ ÁN NHÀ MÁY NANOS VINA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nanos Vina

Địa điểm: Vĩnh Phúc

Tiến độ: 2019

Giá trị hợp đồng: 9.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Cải tạo nhà xưởng