SAMKWANG VINA – KCN QUANG CHÂU

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samkwang Vina

Địa điểm: Lô U – KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Tiến độ: 10/2021 – 11/2021

Giá trị hợp đồng: 5.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: M&E

Diện tích sàn: 15.000 m2