NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM THIÊN VIỆT NHẬT

Chủ đầu tư: Công ty Cô phần Thiên Việt Nhật

Địa điểm: KCN Lương Sơn, QL36, Tỉnh Hòa Bình

Tiến độ: 07/2021 – 12/2021

Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000 VND

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế, thi công

Diện tích đất: 1.000 m2

Diện tích sàn: 3.000 m2